ЄСПЛ визнав прослуховування телефонних розмов з адвокатом порушенням ст. 8 Європейської Конвенції

[АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА]

(Суд висловив позицію про межі поширення адвокатської таємниці. Вказав, що перехоплена в ході ОРД розмова підозрюваного з адвокатом не може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. При цьому важливим є те, що ЄСПЛ визнав, що сам факт розмови з адвокатом вже є надання адвокатом юридичної допомоги, а тому захищається адвокатською таємницею. При цьому наявність або відсутність угоди у заявника з адвокатом, за позицією Суду, не має значення)

Європейський Суд з прав людини виніс кілька постанов за заявами росіян, які скаржилися на порушення положень Конвенції в зв’язку з проведенням щодо них прихованих оперативно-розшукових заходів: «Зубков і інші проти Росії», «Ахлюстін проти Росії», «Москальов проти Росії» та «Дудченко проти Росії».

У справі Дудченко, заявник у своїй скарзі, крім обставин справи, вказав й на те, що в зв’язку з прослуховуванням його телефонних розмов з адвокатом було порушено гарантоване ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод право на повагу до приватного і сімейного життя.

Згідно до матеріалів справи «Дудченко проти Росії»: в 2003 р Мурманська обласна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно заявника, який підозрювався в керівництві організованої злочинної групи. В ході розслідування суд дав санкцію на проведення прихованих ОРЗ, в тому числі на прослуховування телефонних розмов Володимира Дудченко, в результаті перехоплень яких були встановлені відомості, що дозволили його затримати.

На наступний день після цього адвокат Г., з яким Володимир Дудченко раніше уклав угоду, вступив в кримінальну справу в якості його захисника. Згодом з’ясувалося, що серед перехоплених телефонних розмов підозрюваного були і розмови з адвокатом Г. У зв’язку з цим слідчий вирішив допитати захисника, подав клопотання про його відвід і призначив Дудченко нового адвоката. Слідчий обґрунтував своє рішення тим, що в момент проведення ОРЗ адвокат Г. ще офіційно не був захисником заявника, а значить, може розглядатися як простий громадянин і бути допитаний в якості свідка у справі проти його довірителя.
Надалі Володимир Дудченко оскаржував належність як доказу стенограми його телефонних розмов з Г. 26 і 27 грудня 2003 г. Він стверджував, що Г. став його адвокатом з 25 грудня, що підтверджено письмовим погодженням цієї дати і відповідними рахунками.
Однак суд встановив, що угода про надання юридичних послуг між Володимиром Дудченко та адвокатом Г. не містило інформацію, що останній повинен надати юридичну допомогу в рамках конкретної кримінальної справи. По суті, Г. отримав статус захисника Дудченко тільки 28 грудня, а отже, на телефонні переговори між ними, здійсненні до цього, не поширюється адвокатська таємниця.
У 2006 р Володимир Дудченко був визнаний винним і засуджений до 13 років позбавлення волі. Серед інших доказів, на які посилався суд, були і стенограми телефонних розмов Дудченко з адвокатом. У зв’язку з цим Дудченко подав скаргу до ЄСПЛ, вважаючи, що російська влада порушила його право на юридичну допомогу захисника за його вибором, а також право на повагу до свого приватного життя та листування.

Розглядаючи справу, судді Європейського Суду відзначили, що російські суди не врахували рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам — членам РЄ про свободу здійснення адвокатської діяльності, згідно з якими необхідно вжити всіх можливих заходів для забезпечення дотримання конфіденційності відносин між адвокатом і його довірителем.
На думку Суду, не має значення, що під час перехоплення розмов Дудченко з адвокатом той ще не був офіційно визнаний захисником у кримінальному провадженні проти заявника. ЄСПЛ послався на роз’яснення Конституційного Суду РФ про те, що відповідно до російського законодавства професійна адвокатська таємниця поширюється на всю інформацію, яка стала відома адвокату в результаті надання юридичної допомоги довірителю, включаючи будь-яку інформацію, передану останнім до того, як адвокат був офіційно визнаний його захисником у кримінальному процесі.

Також ЄСПЛ підкреслив, що російське законодавство хоча і проголошує захист професійних прав адвокатів, при цьому не передбачає гарантій або процедур, які слід дотримуватися у випадках, коли при прослуховуванні телефону підозрюваного владні органи випадково перехоплюють розмови з його адвокатом.
В результаті більшість суддів визнали, що в справі «Дудченко проти Росії» записи розмов з адвокатом були неправомірно включені до переліку доказів у кримінальній справі.
Крім того, Суд задовольнив скарги заявника на жорстоке і тривале утримання під вартою, а також на незадовільні умови транспортування заявника між місцями позбавлення волі. Суд постановив, що на користь заявника повинна бути виплачена компенсація в розмірі 14 тисяч євро.
Таким чином, Судом положення права передбаченого ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод гарантує кожному дотримання, в тому числі державою, права на повагу до приватного і сімейного життя будь-якої особи, трактується досить широко. Конституція РФ, України конкретизує таке право, включаючи в нього в тому числі недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів і т.п.
Тому, це рішення ЄСПЛ є справедливим й для України.

По мотивам: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-178344%22]} , «Зубков і інші проти Росії», «Ахлюстін проти Росії», «Москальов проти Росії» та «Дудченко проти Росії».

Обратите внимание: Адвокат Шестаков Вадим ведет дела в Европейском Суде по правам человека!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Приветствую! Если Вам прямо сейчас нужен адвокат - позвоните! На вкладке «Новости» есть советы адвоката, образцы документов! Только полезная информация! Все самое необходимое для защиты Ваших прав собрано на этом сайте! Сайт создан для Вашего комфорта! Чтобы не потерять сайт, следить за новостями - подпишитесь на мои паблики, ко мне в друзья :)

Новости на Email
Twitter
Google+
Google+
http://www.shestakov.in.ua/echr_8povagadoprivatngittya_adv_taina
Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
YouTube