ЄСПЛ визнав штраф адвокату за неповагу до суду порушенням свободи вираження думки

[АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА]

(Суд висловив позицію про необхідність збереження балансу між захистом авторитету судової влади і захистом свободи слова)

Європейський Суд виніс рішення у справі «Чеферін проти Словенії», в якому заявник — словенський адвокат Петер Чеферін скаржився на порушення його прав на свободу вираження поглядів та на справедливий судовий розгляд, передбачених ст. 6 і 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Згідно до матеріалів справи: заявник здійснював захист у Люблінському районному суді і в апеляційних судах обвинуваченого в трьох вбивствах, скоєних у 2002 р. В ході судового розгляду було призначено три експертизи — психіатрична, психологічна та судово-медична з метою з’ясувати психічний стан обвинуваченого і визначити ступінь ймовірності скоєння злочину саме ним, а також визначити час смерті потерпілих.

Адвокат не погодився з висновками експертів. На заключному судовому засіданні у справі він просив призначити інших психіатра і психолога, а також представити результати проведеної під час досудового розслідування перевірки на детекторі брехні. Захисник стверджував, що використаний експертом-психологом психодинамический метод не є науковим і не дає достовірних даних, а сам експерт-психіатр застосував методи, в яких не розбирався, — що на думку адвоката, свідчить про їх професійну некомпетентність. Крім того, результати тестування на детекторі брехні, як стверджував Петер Чеферін, були суперечливими, а тому недійсними. В задоволенні клопотань адвоката судом було відмовлено.

У березні 2004 р обвинувачений був визнаний винним в скоєнні трьох вбивств і засуджений до 30 років позбавлення волі. При цьому суд наклав штраф на адвоката в розмірі 625 євро за неповагу до суду, яке проявилося в його висловлюваннях щодо експертів-свідків, — які суд розцінив як образливі оціночні судження щодо їх професійної кваліфікації.

У червні 2004 р Петер Чеферін подав апеляційну скаргу до Вищого суду Любляни. Обґрунтовуючи невинність свого підзахисного, адвокат заявив, що той був не здатний скоїти злочини, в обгрунтування адвокат знову критично висловився про роботу експертів-свідків, а також прокурора і суду першої інстанції, — що Вищий суд також визнав проявом неповаги до суду, — в лютому 2005 р. на адвоката було накладено новий штраф в розмірі 1670 євро. Адвокат Петер Чеферін оскаржив рішення про накладення на нього штрафів, проте в задоволенні його скарг вищими судовими інстанціями було відмовлено.

У березні 2006 року адвокат звернувся зі скаргою в словенський Конституційний Суд, вказавши на порушення ст.10 Європейської конвенції та ст. 39 Конституції Словенії. Чеферін стверджував, що його висловлювання були спрямовані на забезпечення найкращого захисту свого підзахисного і покарання не було необхідним у демократичному суспільстві. Однак Конституційний Суд скаргу відхилив, після чого адвокат звернувся в ЄСПЛ.

Уряд Словенії у відгуку на скаргу Петера Чеферіна повідомив, що національні суди застосовували стандарти Конвенції при ухваленні рішення по його справі, а образливі оціночні судження адвоката, які спрямовані на прокурора, суд, особисті та професійні якості експертів-свідків, вийшли за рамки прийнятної критики і не сприяли захисту. Уряд акцентувало увагу на тому, що висловлювання адвоката були зроблені в письмовій формі, що було обтяжуючою обставиною.

ЄСПЛ, розглянувши скаргу, визнав її прийнятною в частині, що стосується порушення права на свободу вираження. Суд зазначив, що спірні висловлювання були зроблені заявником в ході судового розгляду, в якому він виступав в якості захисника обвинуваченого. Постійно заперечуючи проти експертних висновків, які мали важливе значення при засудженні його підзахисного, адвокат ставив собі за мету домогтися зміни експертів, і єдиним способом для досягнення цієї мети було викликати недовіру до діючих експертам, порахував Суд.
Також Європейський Суд звернув увагу на позицію суду першої інстанції, який, застосовуючи до заявника покарання за неповагу до суду, визнав, що професійна компетентність експертів не підлягає сумніву, оскільки вони були затверджені Міністерством юстиції. ЄСПЛ визнав порушенням, що дана позиція не була достатнім чином оцінена судами вищих інстанцій, зазначивши: з урахуванням свого офіційного статусу і впливу їх висновків на результат судового розгляду експерти зобов’язані були приймати критику при виконанні своїх професійних обов’язків. Суд також вказав, що зауваження заявника (адвоката) ґрунтувалися на фактах, які він висунув в цілях оскарження авторитету експертів і результатів тестування підзахисного на детекторі брехні: «Національні суди не з’ясували, чи були дані факти достатніми для обґрунтування висловлювань заявника».

На підставі цього ЄСПЛ дійшов висновку про порушення ст. 10 Конвенції, та вказав, що національні суди не надали відповідних та достатніх підстав для обмеження свободи слова Петера Чеферін і не змогли дотриматися балансу між необхідністю захисту авторитету судової влади і репутації учасників процесу, з одного боку, і необхідністю захисту свободи слова заявника, з іншого боку.
При цьому, свобода вираження думки (оціночного судження) може бути застосована не тільки до такої інформації або ідей, які сприймаються як хвалебні або нейтральні, але також і до таких, які ображають або шокують. Таким чином, Суд відокремив допустиму критику від неприпустимої, крітерієм чого Суд вважає сумлінність намірів, яка повинна враховуватися при оцінці фактів порушення права на свободу слова.

Окремо Суд в постанові вказав: у осіб, які не займають державні посади, включаючи адвокатів, більш широке право на свободу вираження поглядів, ніж у державних службовців (суддів і прокурорів). При цьому адвокат з урахуванням наявних у нього юридичних знань повинен бути більш стриманий у своєму праві, ніж простий обиватель. Проте, Суд відзначив, що серйозність звинувачення підзахисного і тривалість терміну покарання дозволяли адвокату використовувати свої знання і навички максимально широко і жорстко.

За підсумками розгляду Європейський Суд присудив адвокату Петеру Чеферін 800 євро в якості відшкодування матеріальної шкоди, 2400 євро як компенсацію моральної шкоди та 3000 євро в якості компенсації судових витрат.

По мотивам: https://hudoc.echr.coe.int/eng…

Обратите внимание: Адвокат Шестаков Вадим ведет дела в Европейском Суде по правам человека!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Приветствую!Понравилась «Новость» - нажмите "Поделится" у себя на страничке!а также нажмите "Подписаться" ко мне в друзья :)

Новости на Email
YouTube
YouTube
Instagram
Call Now ButtonПозвонить адвокату