ЄСПЛ визнав прослуховування телефонних розмов з адвокатом порушенням ст. 8 Європейської Конвенції

[АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА]

(Суд висловив позицію про межі поширення адвокатської таємниці. Вказав, що перехоплена в ході ОРД розмова підозрюваного з адвокатом не може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. При цьому важливим є те, що ЄСПЛ визнав, що сам факт розмови з адвокатом вже є надання адвокатом юридичної допомоги, а тому захищається адвокатською таємницею. При цьому наявність або відсутність угоди у заявника з адвокатом, за позицією Суду, не має значення)

Європейський Суд з прав людини виніс кілька постанов за заявами росіян, які скаржилися на порушення положень Конвенції в зв’язку з проведенням щодо них прихованих оперативно-розшукових заходів: «Зубков і інші проти Росії», «Ахлюстін проти Росії», «Москальов проти Росії» та «Дудченко проти Росії».

У справі Дудченко, заявник у своїй скарзі, крім обставин справи, вказав й на те, що в зв’язку з прослуховуванням його телефонних розмов з адвокатом було порушено гарантоване ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод право на повагу до приватного і сімейного життя.

Згідно до матеріалів справи «Дудченко проти Росії»: в 2003 р Мурманська обласна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно заявника, який підозрювався в керівництві організованої злочинної групи. В ході розслідування суд дав санкцію на проведення прихованих ОРЗ, в тому числі на прослуховування телефонних розмов Володимира Дудченко, в результаті перехоплень яких були встановлені відомості, що дозволили його затримати.

На наступний день після цього адвокат Г., з яким Володимир Дудченко раніше уклав угоду, вступив в кримінальну справу в якості його захисника. Згодом з’ясувалося, що серед перехоплених телефонних розмов підозрюваного були і розмови з адвокатом Г. У зв’язку з цим слідчий вирішив допитати захисника, подав клопотання про його відвід і призначив Дудченко нового адвоката. Слідчий обґрунтував своє рішення тим, що в момент проведення ОРЗ адвокат Г. ще офіційно не був захисником заявника, а значить, може розглядатися як простий громадянин і бути допитаний в якості свідка у справі проти його довірителя.
Надалі Володимир Дудченко оскаржував належність як доказу стенограми його телефонних розмов з Г. 26 і 27 грудня 2003 г. Він стверджував, що Г. став його адвокатом з 25 грудня, що підтверджено письмовим погодженням цієї дати і відповідними рахунками.
Однак суд встановив, що угода про надання юридичних послуг між Володимиром Дудченко та адвокатом Г. не містило інформацію, що останній повинен надати юридичну допомогу в рамках конкретної кримінальної справи. По суті, Г. отримав статус захисника Дудченко тільки 28 грудня, а отже, на телефонні переговори між ними, здійсненні до цього, не поширюється адвокатська таємниця.
У 2006 р Володимир Дудченко був визнаний винним і засуджений до 13 років позбавлення волі. Серед інших доказів, на які посилався суд, були і стенограми телефонних розмов Дудченко з адвокатом. У зв’язку з цим Дудченко подав скаргу до ЄСПЛ, вважаючи, що російська влада порушила його право на юридичну допомогу захисника за його вибором, а також право на повагу до свого приватного життя та листування.

Розглядаючи справу, судді Європейського Суду відзначили, що російські суди не врахували рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам — членам РЄ про свободу здійснення адвокатської діяльності, згідно з якими необхідно вжити всіх можливих заходів для забезпечення дотримання конфіденційності відносин між адвокатом і його довірителем.
На думку Суду, не має значення, що під час перехоплення розмов Дудченко з адвокатом той ще не був офіційно визнаний захисником у кримінальному провадженні проти заявника. ЄСПЛ послався на роз’яснення Конституційного Суду РФ про те, що відповідно до російського законодавства професійна адвокатська таємниця поширюється на всю інформацію, яка стала відома адвокату в результаті надання юридичної допомоги довірителю, включаючи будь-яку інформацію, передану останнім до того, як адвокат був офіційно визнаний його захисником у кримінальному процесі.

Також ЄСПЛ підкреслив, що російське законодавство хоча і проголошує захист професійних прав адвокатів, при цьому не передбачає гарантій або процедур, які слід дотримуватися у випадках, коли при прослуховуванні телефону підозрюваного владні органи випадково перехоплюють розмови з його адвокатом.
В результаті більшість суддів визнали, що в справі «Дудченко проти Росії» записи розмов з адвокатом були неправомірно включені до переліку доказів у кримінальній справі.
Крім того, Суд задовольнив скарги заявника на жорстоке і тривале утримання під вартою, а також на незадовільні умови транспортування заявника між місцями позбавлення волі. Суд постановив, що на користь заявника повинна бути виплачена компенсація в розмірі 14 тисяч євро.
Таким чином, Судом положення права передбаченого ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод гарантує кожному дотримання, в тому числі державою, права на повагу до приватного і сімейного життя будь-якої особи, трактується досить широко. Конституція РФ, України конкретизує таке право, включаючи в нього в тому числі недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів і т.п.
Тому, це рішення ЄСПЛ є справедливим й для України.

По мотивам: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-178344%22]} , «Зубков і інші проти Росії», «Ахлюстін проти Росії», «Москальов проти Росії» та «Дудченко проти Росії».

Обратите внимание: Адвокат Шестаков Вадим ведет дела в Европейском Суде по правам человека!

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Приветствую!Понравилась «Новость» - нажмите "Поделится" у себя на страничке!а также нажмите "Подписаться" ко мне в друзья :)

Новости на Email
YouTube
YouTube
Instagram
Call Now ButtonПозвонить адвокату